หลักสูตร Workshop : ถุงพลาสติกสำหรับอาหาร ... เลือกอย่างไร เพื่อแข่งขันรุ่ง คุ้มครองรอด

หลักสูตร Workshop : ถุงพลาสติกสำหรับอาหาร ... เลือกอย่างไร เพื่อแข่งขันรุ่ง คุ้มครองรอด

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถรักษาและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ตามความตั้งใจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยหลักสูตรจะมีการให้ข้อมูลข้อดี-ข้อเสีย ของบรรจุภัณฑ์ถุงชนิดต่างๆ รูปแบบการใช้งาน ข้อจำกัดในการใช้งาน คุณสมบัติต่างๆ ตัวอย่างการปรับปรุงพัฒนา และการทำ Workshop ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวข้อการบรรยาย
- บทบาทความสำคัญของถุงพลาสติกสำหรับอาหารในเชิงธุรกิจ
- โครงสร้างถุง คุณสมบัติ ข้อจำกัดในการผลิตและสั่งซื้อ
- การเลือกใช้ถุงพลาสติกเพื่อคุ้มครองอาหาร (ยืดอายุการเก็บ)
- การเลือกใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้รีไซเคิล และส่งออกได้
- ถุงพลาสติกมาตรฐานเพื่อแข่งขันรุ่ง คุ้มครองรอด
- ตัวอย่างการปรับปรุงถุงพลาสติกสำหรับอาหารประเภทต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติ : เลือกใช้ถุงพลาสติกสำหรับอาหาร เพื่อแข่งขันรุ่ง คุ้มครองรอด

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการผลิตอาหาร, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์ หรือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

พบกันวันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด (Thai Nam Group)

สถานที่ : สถาบันพลาสติก

สแกนเพื่อลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3N0F7m3

---------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1500บาท
  • เริ่ม: 2023-07-26
  • สิ้นสุด: 2023-07-26
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด