วิธีการชำระเงิน

กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม (Cheque payable to)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพลาสติก

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-5-04053-4

** เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 02 712 3341 **