จะทำอย่างไร…หากในอีก 2 ทศวรรษ คาดการณ์ว่า “โลกของเราจะมีขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมมากถึง 700 ล้านตัน”

            จากประเด็นที่น่าสนใจจากวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา จากเสวนา หัวข้อ ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19 หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics) พร้อมภาคีเครือข่าย ได้นำเสนอข้อมูลของขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น ทั้งในมุมของการบริหารจัดการ ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ตลอดจนผู้ใช้ ที่ต่างทำให้เราได้มองเห็นข้อมูลที่หลากหลาย รวมไปถึงประเด็นที่น่าใจนั่นคือคีย์หลัก ของทางออกในการลดประมาณขยะ “การบริหารจัดการขยะ” รวมไปถึงขยะพลาสติก ซึ่งในปัจจุบัน เราได้เห็นพฤติกรรมการอุปโภคและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในส่วนของพลาสติก และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้แล้วทิ้ง ส่วนของผู้ผลิต ที่ต้องผลิตสินค้าและคำนึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้น การพัฒนาให้สามารถใช้ซ้ำได้ รวมไปถึงการพัฒนาด้วยวัสดุที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง โดยในการเสวนา นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า “หากมีระบบจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ จากการคาดการณ์ของทั่วโลกว่าภายในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมมากถึง 700 ล้านตัน หากไม่มีวิธีการบริหารจัดการ” ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ในการเสวนา ต่างได้มีข้อสรุปและแนวทางสำคัญไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ การศึกษาถึงประโยชน์ของวัสดุพลาสติกที่แท้จริงเพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม และการบริหารจัดการหลังการใช้งาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายตามวาระแห่งชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)  ที่ภาครัฐฯ ได้กำหนดไว้จะสามารถช่วยแก้ไข และลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ดังนั้นวันนี้จึงมีคำถามที่น่าสนใจว่า ในอีก 2 ทศวรรษ หรือในอีก 20 ปี ข้างหน้า จะมีวิธีการใดที่ช่วยหลีกเลี่ยง แก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมของโลกได้ แม้คำว่า “ระดับโลก” อาจจะยังดูห่างไกลจากผู้บริโภคอย่างเรามาก แต่หากเราไม่เริ่มต้นที่จะใส่ใจกับเรื่องนี้ จะไม่มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขสู่ 2 ทศวรรษ หรือในอีก 20 ปี ข้างหน้า

            ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถเริ่มต้นที่ ตัวคุณ องค์กรของคุณได้ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังกิจกรรม งานแถลงข่าว “โครงการ SIAM PIECES” และการเสวนา “จาก Siam Piwat สู่โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร” ภายใต้โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน นอกจากนี้ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะและขยะพลาสติก เพื่อลดการเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้าด้วย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : คลิก 

พบกันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ZOOM Application) เวลา 13.00-14.30 น.

ร่วมทำแบบสำรวจเพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม : คลิก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.isranews.org อ่านข้อมูล

ข้อมูลจาก : Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics)

 

สามารถติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421