สถาบันพลาสติกร่วมมือกับ PPP Plastics กทม. และ องค์กรพหุภาคี ต่อยอดโมเดลจัการพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ในพื้นที่นำร่องเขตคลองเตย ระยะ 2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลทฟอร์มประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ครบวงจร

                วันที่ 29 กันยายน 2564 คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมกับ PPP Plastics กรุงเทพมหานครโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองเตย กลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD และองค์กรพหุภาคี จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 3) ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม 4) การยาสูบแห่งประเทศไทย 5) โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทิฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิทพาร์ค 6) โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 และ 7) บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ได้ประกาศความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการจัดการพลาสติก และขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย ระยะที่ 2

                กิจกรรมมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกใช้แล้ว เช่น การสร้างจุด Drop Point รับพลาสติกใช้แล้วกึ่งอัตโนมัติที่สามารถแยกประเภทของพลาสติก การแจ้งเตือนไปยังผู้ขนส่งเมื่อปริมาณพลาสติกเต็ม การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง จุด Drop Point ไปยังผู้ขนส่ง จนถึงบริษัทและหน่วยงานที่จัดการรีไซเคิล ให้เกิดเป็นโมเดลทางธุรกิจเพื่อจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยทำการวิจัยสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน และอาคารสำนักงาน นำมาประกอบการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคนำพลาสติกใช้แล้วมาให้ ณ จุดรับ คาดว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มดังกล่าวจะสามารถใช้งานจริงภายในปี 2564 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW

                ทั้งนี้โครงการได้มีความมุ่งหวังในการสร้างแนวทางการจัดการขยะพลาสติก รวมถึงขยะประเภทอื่นๆ ตั้งแต่ต้นทางแบบครบวงจรตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และหลัก 3R : Reduce Reuse และ Recycle  มุ่งสร้างแนวทางการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ให้สูงขึ้น โดยนำร่องกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตคลองเตย เช่น ชุมชน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงอาคารชุด ซึ่งมีจำนวนมากในเขตเมือง

                สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.naewna.com/local/605533 (เว็ปไซต์ข่าว แนวหน้า) และ PPP Plastics

ดาวน์โหลด