สถาบันพลาสติกปรับรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบออนไลน์

เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจาก Covid -19 และเพื่อให้การบริการเป็นไปตาม ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T จาก ศบค. : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันพลาสติกจึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการเป็น 3 รูปแบบ ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใช้บริการอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก Covid-19 โดยบริการแบ่งเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน

1.บริการ Self-Servics

พร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าใช้หลากหลาย Platform เพื่อการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงจาก Covid-19
1. กลุ่มบริการข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลิก
https://www.thaiplastics.org/service.php?id=30

2. กลุ่มบริการข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติกสารเติมแต่ง และเคมีชีวภาพ
https://www.thaiplastics.org/service.php?id=31...

3.หลักสูตร VDO อบรมออนไลน์
ร่วมเรียนผ่าน VDO และพัฒนาทักษะได้ที่ : https://plaskills.com/
ติดตามข่าวสาร Online Training & Webinar ได้ที่ https://www.thaiplastics.org/seminar.php?category=6

4. ตรวจสอบเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการ
https://ofc.plastics.or.th/

2.Meeting and Consult Online

ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการต่างๆ และขอคำปรึกษาในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ฯ
- การให้คำปรึกษาจัดทำข้อมูลเชิงลึิก
- ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และการผลิต
- ให้คำปรึกษา และตอบข้อมูลต่างๆ ด้านหลักสูตรและงานสัมนา
-ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

สามารถนัดหมายพูดคุยทางออนไลน์กับเราได้ที่ : https://www.thaiplastics.org/activities_page.php?id=963

3.esting Certificate, Machine Service

พร้อมให้บริการต่างๆ ในงานทดสอบ บริการขอรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://tcc.thaiplastics.org/

นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการเครื่องจักร ด้วยการจัดส่งวัสดุเพื่อการขึ้นรูปและใช้งานกับเครื่องจักรได้ที่ สถาบันพลาสติก

***งดการนัดหมาย พบปะ สัมผัสใกล้ชิด***

สถาบันพลาสติกขอส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และผู้ที่รับผลกระทบจาก Covid-19 ทุกท่าน

 สถาบันพลาสติกร่วมปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ร่วมติดตามกิจกรรมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสถาบันพลาสติกได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

 

ดาวน์โหลด