ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนสิงหาคม 2561

เดือนสิงหาคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +0.66% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 2.08 % จากเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสไดร์ฟ
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 1.80% จากยาสูบ เบียร์และเครื่องดื่มไม่มีเอลกอฮอล์
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.96 % จากสินค้าน้ำตาล
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1063

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด