ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เดือนกรกฎาคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +4.64% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 3.91 % จากเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.47% จากน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ยา เม็ดพลาสติกและวัสดุก่อสร้าง

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 8.26 % จากสินค้ารถยนต์และน้ำตาล

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1061

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก 
โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด