ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนเมษายน 2561

เดือนเมษายน ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +3.99% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
 
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 8.73% จากสินค้ารถยนต์และน้ำตาล
 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand
<span :="" line="" span="" style="\\" font-size:"="" website:="">Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด