ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +4.66% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

   • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 0.70% จากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 4.74% จากน้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก โลหะพื้นฐาน
   • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 7.40% จากสินค้ารถยนต์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รถจักรยานยนต์ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1047

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online 

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด