ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนพฤศจิกายน ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +4.23% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 5.03% จากสินค้ารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้า ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 2.72% จากน้ำมันปาล์ม น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก เป็นต้น
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 5.64% จากสินค้าเครื่องยนต์รถยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1044

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด