ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=34

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online เร็วๆนี้

http://indexes.oie.go.th/

ดาวน์โหลด