ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559

เดือนตุลาคม ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 0.58% โดยมีปัจจัย ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 2.01%  จากสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.77%  จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โลหะพื้นฐาน

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 3.10% จากสินค้าเครื่องยนต์รถยนต์ รถยนต์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นหลัก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://indexes.oie.go.th

 

ดาวน์โหลด