ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2559

เดือนกันยายน ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 0.58% โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 7.01% จากสินค้าเครื่องประดับอัญมณี เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารทะเลแปรรูป
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.08%จากผลิตภัณฑ์กระดาษ โลหะพื้นฐาน เม็ดพลาสติก
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 4.61% จากสินค้ารถยนต์ เครื่องยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://indexes.oie.go.th 

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม

ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

 

 

ดาวน์โหลด