ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 3.13% โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.76% จากสินค้าเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.52% จากสินค้าโลหะพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ยาสูบ
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ หดตัวตัว 2.35% จากสินค้ารถยนต์ เครื่องยนต์ เฟอร์นิเจอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด