ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เดือนพฤษภาคม ดัชนีผลผลิตปรับฤดูกาลแล้ว ( Seasonal Adjustment ) อยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า (+0.04%)

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.13 เนื่องจากไม่มีปัจจัยเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจช่วยขับเคลื่อนเหมือนเดือนที่ผ่านมา
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ชะลอตัวต่อเนื่อง เป็นผลจากคำสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศชะลอตัวเป็นหลัก
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.14 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

 

 

 

ดาวน์โหลด