ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน เมษายน 2559

เดือนเมษายน ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมหลังปรับฤดูกาล ( Seasonal Adjustment ) มีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความต้องการภายในประเทศมากขึ้น การลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐตั้งแต่ปลายปีก่อน รวมถึงการเร่งใช้จ่ายเงินของรัฐที่ลงไปในระดับภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนการผลิตเพื่อส่งออกมีทิศทางชะลอตัว เศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

 

ดาวน์โหลด