ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน มีนาคม 2559

เดือนมีนาคม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ร้อยละ 1.83 เนื่องจากแรงหนุนด้านการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ได้แก่ สินค้าเครื่องประดับอัญมนี รถยนต์และชิ้นส่วน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สบู่ ผงซักฟอง เวชภัณฑ์ยา ที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อในปริมาณมากจากตลาดต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

ดาวน์โหลด