ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีผลผลิตที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเพิ่ม หดตัวลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.62

•อุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของตลาดในประเทศที่ไม่ฟื้นตัวจากปัญหาราคาเกษตรตกต่ำและภัยแล้งต่อจากปีก่อน กระทบความต้องการใช้สินค้าประเภทคงทน อาทิ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
•ทิศทางการส่งออกมีทิศทางชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโตได้ช้ากว่าที่คาด

* รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

 

ดาวน์โหลด