Final Pitching กิจกรรม Crafting on your Business พร้อม ประกาศผลผู้ชนะเลิศ

      เพิ่มเติมกับการอบรมใน พาร์ทสุดท้าย ใน กิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการประกวดในโครงการแล้ว

 

      โดยเมื่อ 4/10/62 ที่ผ่าน ต่อเนื่องสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานในเชิงลึกจากทาง PTTGC แล้วเพื่อให้สามารถต่อยอดและสานต่อ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมได้แล้ว จะได้พบกับคณะกรรมการผู้เชียวชาญที่จะให้ความรู้ ระหว่างการ Pitching พร้อมให้แนวทางสำหรับการพัฒนา พร้อมการต่อยอดสู่การเป็นระดับอุตสาหกรรม ซึ่งในวันนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานผ่านคณะกรรมการจากทั้ง 3 หน่วย โดยในวันเดียวกันนี้ ยังได้ประกาศผลผู้ชนะเลิศในรางวัลต่างๆ

ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้จะมีทั้ง 3 ลำดับด้วยกันได้แก่

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน GreenGreat  ประกอบด้วย สมาชิก 3 ท่าน

นายกาจบัณฑิต  เหมือนโถม

นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณนภาศรี

นางสาวศิวดาติ์ โพธิ์สอาด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน Sadsan

ผลงานของ นายธนกิจ ศรีรุจิกุลธเนศ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ผลงาน ถังขยะ 4R ประกอบด้วย สมาชิก 3 ท่าน

นางสาวนงลักษณ์ กรุทฤทธิ์

นางสาวศิริกาญจน์ สายสมร

นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนมา

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีมมา ณ โอกาสนี้

       

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือ ทั้ง 10 ทีม ยังได้รับสิทธิ์ ในการแสดงสินค้าจากพื้นที่ของทั้ง 3 หน่วยงานประกอบด้วย อาคาร CSC BY PTTCG ทั้ง สำนักงานใหญ่ และ สาขากล้วยน้ำไท พร้อมจัดแสดงภายในพื้นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท และ ศูนย์ ITC อีกด้วย นอกจากนี้ผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามายังมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายและความร่วมมือ ตามรายละเอียดกิจกรรมหรือโครงการอีกด้วย จากทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, PTTGC Group, สถาบันพลาสติก เพื่อเป็นการสานต่อนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกต่อไป

 

ร่วมติดตามกิจกรรมดีๆ ในโอกาสต่อไป

http://csc.pttgcgroup.com

https://diit.dip.go.th

 

Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4
#สถาบันพลาสติก #PDD #PlasticsInnovation

 

ดาวน์โหลด