ประกาศผลรางวัล "the 2nd Thailand Plastics Awards 2015"

สถาบันพลาสติก ขอแจ้งผลการประกวด The 2nd Thailand Plastics Awards 2015 ดังนี้

""