เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยคาร์บอนของสถานประกอบการ

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน "โครงการลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยคาร์บอนของสถานประกอบการ"ชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการผลิต สู่แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเหมาะสม

ด้วยเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ

> ฟรี....สำรวจและประเมินการปรับปรุงกระบวนการ/การให้คำปรึกษา

> ฟรี....ประเมินอัตราการใช้พลังงานก่อน-หลังการปรับปรุง

> ฟรี! ประเมิน Carbon Emission

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/PY9EjSNcVyFaNcYd7

สมัครฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2567 ‼️ด่วน‼️จำกัดเพียง 10 กิจการ เท่านั้น

เอกสารเริ่มโครงการ 1. F-CO-ITAP-02-Rev

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website : https://www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

ดาวน์โหลด