เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการซื้อเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก

หนึ่งปัญหาสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ต้องการปรับปรุงงาน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ การตัดสินใจการเลือกหรือจัดหาเครื่องจักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ยังคงเป็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการยังคงต้องหาการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

เพื่อช่วยผู้รปะกอบการในการประเมินและเลือกสรรการลงทุนในเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม สถาบันพลาสติกขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการซื้อเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก” จึงออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และวิศวกร รวมไปถึง ผู้ที่สนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก ได้เรียนรู้แนวทางการเลือกเครื่องจักร เทรนด์และเทคโนโลยีเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ดูพร้อมพูดคุยธุรกิจกับผู้ผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เจาะลึกการเลือกเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูเครื่องจักร และเทคโนโลยีในกระบวนการฉีดพลาสติก ณ ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2566 (5 วัน 4 คืน) รวมบินภายในประเทศ

 

ค่าธรรมเนียมการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ราคา 70,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการดูงานได้ที่ : รายละเอียดโครงการดูงานเครื่องฉีด_กำหนดการ

 

CONTACT US

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

เบอร์ติดต่อ 02-391-5340-43

นายสามารถ เมธารุ่งสิริศรี (คุณตั้ม) ต่อ 214 E-mail : [email protected]

นางสาวปุณยนุช ด้วงแดง (คุณเฟิร์น) ต่อ 211 E-mail : [email protected]

.

Website : https://www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

ดาวน์โหลด