เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม BCG IN MIND "ใช้หัวและใจพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน"

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานต่างๆ เพื่อให้นำไปสู่การบรรลุเป้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะของหน่วยงานที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงานของอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมและภาคธรุกิจในการขับเคลื่อนงานสู่ความยั่งยืนด้วยแนวคิด BCG Modle จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม BCG IN MIND "ใช้หัวและใจพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่แนวทางและความรู้ รวมไปถึงผลงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบาย BCG Modle ให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจและสามารถประยุกต์แนวทางการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลงาน BCG IN MIND "ใช้หัวและใจพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน" ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา : 10.00-12.00 น.

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสถาบันเครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่  สถาบันอาหาร สถาบันพลาสติก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ - 9 สิงหาคม 2566

ลิ้งก์การสมัคร CLICK (สมัครด่วนจำกัดจำนวน)

กิจกรรมจัดขึ้นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application

 

หากสนใจเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

คุณดาราวรรณ ล๊อตเยอร์ :0 2430 6800 ต่อ 680316, 680320

E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลด