เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยะที่ 3” ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยะที่ 3” ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ณ อาคารต้นคิด สถาบันพลาสติก (กล้วยน้ำไท)
เนื้อหาภายในงาน
เสริมศักยภาพโรงงานด้วย IoT และการประยุกต์ใช้งานจริง
เตรียมความพร้อม รับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้า CBAM

พิเศษ กับทีมที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำ ประเมิน และวิเคราะห์การลดต้นทุนภายในโรงงาน

ท่านที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดจองที่นั่งการสัมมนาได้ที่ลิงค์
https://bit.ly/3K4MyaZ

ฟรี!!!...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรเชษฐ์ (กน.กสอ.) 02-430-6881 ต่อ 2040
คุณจิรพัฒน์ (สพต.) 02-391-5340-43 ต่อ 425

ดาวน์โหลด