สถาบันพลาสติก เผยแพร่ความรู้และแนวทางเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 Centre for management technology จัดกิจกรรม 11th PET Asia Series “Circular Plastics Packaging Asia” โดยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมเป็นวิทยการบรรยายในหัวข้อ  Driving plastics circularity in Thailand – the way forward ในการบรรยายได้มีการถ่ายทอดแนวคิดของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ตลอดจนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและโครงการฯ ที่สถาบันพลาสติกได้ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในฐานะเลขานุการ โครงการการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) ประกอบด้วย โครงการคลองเตยโมเดล โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (BUSINESS MODEL) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ในโครงการดังกล่าวได้มีการทำงานในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาข้อมูล การลงพื้นที่ การจะดทำโมเดลเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในแต่ละพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และภาคปร ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงแนวทางของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม รวมไปถึงบทบาทสำคัญที่พลาสติกสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สถาบันพลาสติก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจให้กับผู้ประกอบการพร้อมกับปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ต่อยอดให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด