เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้สนใจใช้บรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้สนใจใช้บรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

- ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging)

- และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging)

 

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้น

หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)และรองรับระบบการค้ายุคใหม่ (Modern Trade) และ E Commerce

 

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าสมัครร่วมโครงการดังนี้

1.เป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป หรือ สินค้า OTOP ประเภทอาหาร

2.เป็นผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และการผลิต

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พ.ค. 2565

ลงทะเบียนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfv8G1Z-rQ09ASiFOLh9ASE75VcXI27uINba7gqwlvxYNNjg/viewform

สอบถามเพิ่มเติม : คุณรัตนปทุม พิลาแดง / คุณศุภวัฒน์ ลิขิตธีรการ

โทร. 02-391-5340 ต่อ 214

E-mail : rattanapatum.p@thaiplastics.org

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด