รับสมัครผู้เข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะพลาสติก”

                เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน อย่างที่เราทราบกันดี พลาสติกถือเป็นวัสดุที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างเรา นอกจากในมุมของอุตสาหกรรมการผลิต พลาสติกถือเป็นวัสดุที่มีความจำในการนำไปแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานต่อ จนนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดด้วย ดังนั้น การดูแลปัญหาขยะจากพลาสติก เพื่อสามารถนำกลับมาสู่วงจรการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง การสร้างเครื่องมือ และนวัตกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการขยะพลาสติกเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

                PPP Plastics : ขอเชิญชวน นักเรียนอาชีวศึกษา  นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย  ร่วมสร้างนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กับโครงการประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะพลาสติก”  จาก 3 โครงการนวัตกรรม ประกอบด้วย

1.โครงการประกวดสร้างอุปกรณ์บีบอัดถุงพลาสติก

- รางวัล ชนะเลิศ 30,000 บาท ( 1 รางวัล )

- รางวัลชมเชย 10,000 บาท ( 1 รางวัล )

 

2.โครงการประกวดสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือบีบอัดขวดพลาสติก

- สำหรับการชนะเลิศ 50,000 บาท ( 1 รางวัล )

- สำหรับรางวัลชมเชย 20,000 บาท ( 1 รางวัล )

 

3.โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ถังขยะอัจฉริยะ

- สำหรับการชนะเลิศ 20,000 บาท ( 1 รางวัล )

- สำหรับรางวัลชมเชย 10,000 บาท ( 1 รางวัล )

 

สมัครได้ที่ : คลิก (สามารถสแกน QR Code ที่ภาพได้)

 ทั้งนี้โครงการได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 นี้ 

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.thaiplastics.org

e-Mail : Maythawee.p@ thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก, PPP Plastics

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 215

ดาวน์โหลด