พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

สถาบันพลาสติก นำโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล” จัดโดย กระทรวงสาธารณะสุข

สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จับมือหน่วยงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อต่อยอดต้นแบบเครื่องแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยอมรับในระดับสากล


รวมทั้งหมด 224 รายการ

« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 ถัดไป »