หลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก
วันที่ : 8 August 2018 - 8 August 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 2,500.00 บาท

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share