วิธีการสมัครสมาชิก
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก
กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิกได้ตามใบสมัครด้านล่าง

2. ส่งใบสมัคร มายัง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
ที่อยู่: อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เลขที่ 86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
หรือทางโทรสาร ที่หมายเลข 02 712 3341

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร (Mr.Piyawat Pinyochaithawon) ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาด
โทรศัพท์ 02 391 5340-3 ต่อ 422
โทรสาร 02 712 3341 email: training@thaiplastics.org