หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก
วันที่ : 26 July 2018 - 26 July 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share