หลักสูตรฝึกอบรม
กิจกรรมพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมพลาสติกเชิงสร้างสรรค์
วันที่ : 5 February 2018 - 14 March 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : ห้อง Function Room TCDC และ สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 0.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/1lvg6Kd5fsISB7R7J2vMRTF5t1eblCvntw0tCalpHmhY/edit

ขอแสดงความนับถือ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43

โทรสาร 02-712 3341

E-mail info@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share