เป่าขวดISBM
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM รุ่นที่ 2
วันที่ : 31 January 2018 - 1 February 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 5,500.00 บาท

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share