วิเคราะห์เป่าถุง ปัญหางานเป่าถุง
หลักสูตรฝึกอบรม
อบรม: การวิเคราะห์ปัญหาในการเป่าถุงพลาสติก รุ่นที่ 7
วันที่ : 30 March 2018 - 30 March 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share