เป่าถุง
หลักสูตรฝึกอบรม
อบรม: ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก รุ่นที่ 11
วันที่ : 9 February 2018 - 9 February 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก ห้องอบรม PITH 1 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 3,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share