กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการ หรือ กิจกรรมการทดลองหาค่า Parameter
5/02/2018

ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ !!

ทางสถาบันพลาสติก ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ใน ไบโอพลาสติก พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการ (Improve Productivity)

โดย...ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ (สามารถเลือกได้เพียง 1 กิจกรรม เท่านั้น)*

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสู่พลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม

(รายละเอียด : ทดลองขึ้นรูปด้านเม็ดพลาสติกชีวภาพ/ประเมินแก้ไขผลิตภาพการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ)

!!! รับจำนวน 42 กิจการ เท่านั้น !!!

กิจกรรมที่ 2 การทดลองหาค่า Parameter ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตโดยใช้พลาสติกชีวภาพ

(รายละเอียด : เก็บข้อมูล/คัดเลือกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง/จำลองสภาวะการผลิตด้วยโปรแกรมคำนวณ 3 มิติ)

!!! รับจำนวน 40 กิจการ เท่านั้น !!!

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/wFfAvy

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ : 1.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม / 2.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และหลักเกณฑ์ในการเข้าสมัคร

หมายเหตุ : เอกสารสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจได้

“...FREE ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม...

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณรัตนปทุม / คุณวชิรศิลป์

เบอร์ติดต่อ : 02-391-5340-43 ต่อ 214

เบอร์แฟกซ์ : 02-712-3316

กลับหน้าหลัก Share