หลักสูตรอบรม Flexible Packaging for Food Industry รุ่นที่ 2

เรื่องของถุงพลาสติกที่พลาดไม่ได้

ธุรกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกจะต้องเดินหน้าอย่างไร ??

 

ด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่บทบาทต่อชีวิตการเป็นอยู่ของผู้บริโภาคในชีวิตประจำวัน การสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญต่อผู้ประกอบการที่ผลิต สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ได้ผลิตงานบรรจุภัณฑ์ สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ถุงพลาสติกถือเป็นหนี่งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีวิธีการใช้งานที่ง่ายสะดวก ในการนี้สถาบันพลาสติกจึงได้จัดหลักสูตรอบรม "Flexible Packaging for Food Industry" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์ นอกจากนี้เพื่อให้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ครบครันด้วยความสวยงามใช้งานได้จริง

 

ให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รองรับให้กับธรุกิจของผู้ประกอบการได้แข่งขันกับตลาดอย่างไม่ตกเทรนด์ สอดแทรกเนื้อหาและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านหัวข้อต่างๆในการอบรม ได้แก่

 พร้อมหัวข้อเหล่านี้

- สมบัติ ประเภท ปริมาณการใช้และอัตราการเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

- ประเภทและการใช้งานของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

- ชนิดและสมบัติของวัตถุดิบ การผลิตฟิล์มพลาสติกแบบชั้นเดียว การพิมพ์ การผลิตฟิล์มหลายชั้น และ การขึ้นรูปถุงแบบต่างๆ

- สมบัติของถุงพลาสติกและมาตรฐานการทดสอบ

- การออกแบบโครงสร้างของถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับอาหารและการใช้งาน

- แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว

- กรณีศึกษาการใช้ถุงพลาสติกสำหรับอาหารประเภทต่างๆ

 

พลาดไม่ได้กับความรู้ที่อัดแน่นเพียงราคา 1,000 บาท เท่านั้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

 ผ่าน ZOOM APPLICATION

 

ลงทะเบียน คลิก

https://docs.google.com/forms/d/14HxTXs1N_nwkheq_41iA3HEPftdc9nNAvPMGmv5-fLY/edit 

 

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1000บาท
  • เริ่ม: 2021-06-24
  • สิ้นสุด: 2021-06-24
  • เวลา: 13:30:00-16:30:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด