กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่ Zero Waste เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

ตอบโจทย์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ยั่งยืน ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ระดับ World class

ปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมแข่งขันในระดับโลก

 -----------------------------------

เมื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต้องปรับตัวและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง… ในฐานะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวอย่าง

เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ สร้างแนวคิดในการพัฒนา ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Zero waste packaging ด้วยแนวคิด 4 R

ภายในหลักสูตรประกอบไปด้วย

 1. ภาพรวมและความสำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ยั่งยืน “Zero waste packaging hierarchy"
 2. การใช้หลักการ Recycle มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก   - ตัวอย่างการใช้หลักการ Recycle มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 1. การใช้หลักการ Design Thinking มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยังยืน
 2. การใช้หลักการ Reuse มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก     - ตัวอย่างการใช้หลักการ Reuse มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 3. การใช้หลักการ Reduce มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก   - ตัวอย่างการใช้หลักการ Reduce มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 4. การใช้หลักการ Rethink และ Redesign มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ - ตัวอย่างการใช้หลักการ Rethink และ Redesign มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 5. แนะแนวทางในการพัฒนาพร้อม case study . ในประเทศและต่างประเทศ

 

วิทยากรโดย อ. ธิตยา ถนอมวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ สถาบันพลาสติก

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

https://bit.ly/47j8hpu

เพียง 3,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

 • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
 • เริ่ม: 2023-11-23
 • สิ้นสุด: 2023-11-23
 • เวลา: 09:00:00-16:00:00
 • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด