หลักสูตรเทคนิคการเป่าถุงพลาสติกระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 10

 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาก การตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยการผลิต

การบริหารจัดการการผลิตให้สามารถรับมือกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่สามารถช่วยเหลือและบริหารจัดการต่อความหลากหลายในการผลิตได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ

หนึ่งในผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อุตสาหกรรมไม่สามารถเลี่ยงการใช้งานได้อย่างถุง ถือเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีจำนวนการผลิตและการสั่งงานจากตลาดในระดับที่สูง

ถึงแม้ปัจจุบัน การระงับใช้ถุงบางจะมีให้เห็นแล้วก็ตาม แต่กระบวนการเป่าถุงยังถือว่าเป็นกระบวนการที่ยังไม่ได้หายไปไหน

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิคต่างๆที่สำคัญ จึงเป็นสิ่งที่โรงงานไม่สามารถมองข้ามได้

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดหลักสูตร เทคนิคการเป่าถุงและการวิเคราะห์ปัญหาในการเป่าถุงพลาสติก (พร้อมลงปฏิบัติจริง)

โดยวิทยากร รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก

(ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

 

เนื้อหาสำหรับพัฒนาทักษะต่างๆ ประกอบด้วย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการเป่าถุง

- สมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการเป่าถุง

- การทดสอบหาค่าการหลอมไหล (Melt Flow Index, MFI)

กระบวนการเป่าถุงพลาสติก

- ลักษณะและหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเครื่องเป่าถุงพลาสติก

- การทำงานของเครื่องเป่าถุงพลาสติก

พารามิเตอร์การปรับตั้งเครื่องเป่าถุงพลาสติก

- อุณหภูมิ

- ความเร็ว

- ความดัน

- พารามิเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาในกระบวนการเป่าถุงพลาสติก

- การวิเคราะห์สาเหตุในงานเป่าถุงทั้ง 6 M

- ตัวอย่างปัญหาและแนวทางในการแก้ไข

 

ราคาเพียง ุ6,000 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบัน จะได้รับ ใบ Certificate

ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการอัพทักษะสำคัญเพื่อบุคลากรของโรงงานคุณ

พบกันวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3SBcldc

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):6000บาท
  • เริ่ม: 2023-10-17
  • สิ้นสุด: 2023-10-18
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด