หลักสูตร Flexible Packaging Challenges and Opportuinties for Business Success

หนึ่งในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มการใช้สูงอย่างต่อเนื่อง คือ บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) อันได้แก่ ถุงและซองพลาสติก ฟิล์มปิดถ้วยและถาดเนื่องจากคุณสมบัติเด่นในด้านน้ำหนักเบา สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ได้ยาวนาน และสะดวกต่อการใช้งาน รวมไปถึงมีรูปแบบให้เลือกใช้มากมาย ในราคาไม่สูง ตลอดจนปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าปโภคบริโภคจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ทำให้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่ใช้ยังขาดคุณสมบัติที่ครบถ้วน ส่งผลต่อการแข่งขันที่ไร้พรมแดนในตลาดโลก ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแก่ผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนต่ออุตสาหกรรมในบ้านเรา

 

ด้วยความสำคัญดังกล่าวที่ถือเป็นกุญแจสำคัญให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สถาบันพลาสติกจึงได้จัดหลักสูตรการอบรมเรื่อง Flexible Packaging Challenges and Opportunities for Business Success เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจอย่างไม่ตกเทรนด์ สำหรับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวให้ตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ สะดวกในการใช้งาน และรีไซเคิลได้เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มในการรักษ์โลก ในการอบรมนี้จะมาพร้อมกับเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนี้

- การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

- รูปแบบและการใช้งานแของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

- วัสดุ การผลิต และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

- แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวในตลาดโลก

- การออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ และรักษ์โลก (การพัฒนา mono-material ที่สามารถรีไซเคิลได้)

สถาบันพลาสติกขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เข้ารับการอบรมนี้

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบรรจุภัณฑ์มามากกว่า 40 ปี
วิทยากร: อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก
ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์

 

พิเศษ เฉพาะหลักสูตรนี้เท่านั้นค่าสมัครอบรม : 1,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
วันที่อบรม : 10 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30-16.00 น. (Zoom Application)

*ผู้จัดจะให้สิทธิเข้าร่วมอบรมได้เฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนอบรมแล้วเท่านั้น และรับจำนวนจำกัด*

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://forms.gle/aiuKRnRGLMfQtNmCA

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1000บาท
  • เริ่ม: 2022-08-10
  • สิ้นสุด: 2022-08-10
  • เวลา: 13:30:00-16:30:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด