(ฟรี) สัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน Induction Heater เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมสัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน Induction Heater เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

     จากสถานการณ์ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ เพราะเครื่องจักรในการผลิตส่วนมากจำเป็นต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแปลงเป็นความร้อน เพื่อนำพลังงานดังกล่าวไปใช้สำหรับการแปรรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น อาหารแปรรูป การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกซ์ รวมไปถึงของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้พลังงานความร้อนสำหรับการผลิต ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการอาจคาดไม่ถึงคือต้นทุนจากการใช้พลังงานในการผลิตซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ และยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันกระแสการดูแล การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

     ด้วยเหตุนี้สถาบันพลาสติกร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้จัดสัมมนา เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน “Induction Heater เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความใจ รวมไปถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่าง Induction Heater ที่ช่วยสำนับสนุนการลดต้นทุนพลังงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิต พร้อมกับเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสำหรับการผลิตที่น้อยลง


ภายในการสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในประเด็นที่สำคัญประกอบด้วย
ประกอบด้วย
- การให้ความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ
- ปัญหาจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน
- การประยุกต์ใช้ Induction Heater ในอุตสาหกรรม
- การคำนวณผลกระทบและการดูแลสิ่งแวดล้อม (คาร์บอนฟุตพริ้นท์)
- แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาการติดตั้ง

*ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโรงงาน จากสถาบันพลาสติก ผู้ประกอบการที่ใช้งานจริงและ ผู้เชี่ยวชาญจาก SME D Bank

 

ลงทะเบียน ฟรี! >>> https://bit.ly/3LSY7AV

พบกันวันที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-16.30 น.
ผ่านช่องทาง Zoom Meeting


(link การเข้างานส่งผ่านทาง Email ก่อนวันสัมมนา)
พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน
1. ประเมินการติดตั้ง/ให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้ง Induction Heater
2. ตรวจวัดค่าพลังงานก่อน-หลังการติดตั้ง Induction Heater
3. Gift Voucher สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อจาก SME D Bank ภายใน 31 ก.ค. 65 นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Tel.02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2022-06-14
  • สิ้นสุด: 2022-06-14
  • เวลา: 13:30:00-16:30:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด