(ฟรี) เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรม ในหัวข้อ Plastic Packaging Challenges toward Sustainability 2022

     เป็นที่ยอมรับว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการใช้กับอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด และมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการเก็บ ปกป้องสินค้าไม่ให้เสียหารในระหว่างการลำเลียงขนส่ง และเก็บรักษาให้ความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนสื่อสารข้อมูลและสรรพคุณผลิตภัณฑ์ สร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภคอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญไปไม่น้อยเลย คือ “การดูแลสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น การให้ความรู้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการตลอดซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถตอบสนองต่อทุกหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม


     จากประเด็นดังกล่าว สถาบันพลาสติก ร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจการขับเคลือนงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท SCG Chemicals บริษัท คุราเร่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด จึงได้จัดการอบรมในหัวข้อ Plastic Packaging Challenges toward Sustainability 2022 เพื่ออัพเดทข้อมูลแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ แนวทางของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Plastic Packaging Challenges toward Sustainability 2022 มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1.Sustainability Outlook and Challenges for Plastic Packaging

2. Think sustainable packaging, Think SCGC

3. Plastic Packaging Solution for Extending Shelf Life with Circular Economy and Sustainability

4. Staying Flexible - Henkel Sustainable Solutions for Flexible Packaging Industry

 

วิทยากรที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้แก่

1.อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์

2.คุณธิติ จารุธเนศ Application Development Leader, Food & Beverage Business, SCG Chemicals

3.คุณศิรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Application Development Leader, Processed food, Food & Beverage, SCG Chemicals

4.คุณประสิทธิ์ พิริยะปราการ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท คุราเร่ (ประเทศไทย) จำกัด

5.คุณวริษฐา แสงฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกาวบรรจุภัณฑ์ บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด

 

ผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องการเข้าอบรมนี้ สามารถแสกน QR Code ลงทะเบียน https://forms.gle/EGsUC9H1Z5nagQqi9

เพื่อร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก เพื่อสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.


การอบรมนี้ ฟรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Tel.02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2022-05-24
  • สิ้นสุด: 2022-05-24
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด