Next Station Digital Healthcare : เตรียมความพร้อมก่อนจะตกขบวน!

สัมมนา Next Station Digital Healthcare : เตรียมความพร้อมก่อนจะตกขบวน!
ในรูปแบบ Online!!!
.
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม x สถาบันพลาสติก
ร่วมมือกันจัดหลักสูตรสัมมนา ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
.

หัวข้อ

มองภาพอนาคต การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ในยุค Digital Healthcare

โดย สถาบันพลาสติก

-----------------------------------------------------------

 

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2021-11-11
  • สิ้นสุด: 2021-11-11
  • เวลา: 09:00:00-12:00:00
  • สถานที่: Online
ดาวน์โหลด