ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน มกราคม 2559

ดัชนีผลผลิตที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเพิ่มหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.30 เป็นการลดลงของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 30-60 ที่ลดลงร้อยละ 7.59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากสินค้ารถยนต์ เป็นหลักรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ที่ลดลงร้อยละ 3.01 จากสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ผลิตภัณฑ์ยาง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

* รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด