บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ Online Consult

 

 

เนื่องจากปัจจุบันที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องการเดินทางจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 แต่การทำงานของโรงงานก็ไม่ได้หยุดนิ่ง การคำนึงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของการจัดการโรงงาน กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่

เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ตัวช่วยสำคัญสำหรับการจัดการโรงงาน

สถาบันพลาสติก ... ได้จัดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ "Online Consult" (ให้คำปรึกษารูปแบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับโรงงานของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น
- การเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน ขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- ตัวช่วยการจัดการและเทคนิคการผลิตด้วยเทคโนโลยี IIoT ในโรงงาน
- ตัวช่วยการประหยัดค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์สร้างความร้อนทดแทน Heater Band ด้วย Induction Heater
- ปัญหาอื่นๆ

ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายได้ที่ : https://forms.gle/byUgCvJ3zsAg3gYh9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ : ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก

Website : https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #การจัดการโรงงาน #การเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน #พัฒนาโรงงาน

ดาวน์โหลด