สถาบันพลาสติกร่วมบรรยาย เผยแพร่ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่ความยั่งยืน

เพื่อขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green) ขยายสู่ตลาดประเทศไทย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (CDRI) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวัน (ITRI) ร่วมกับสื่อภาษาจีนในไทย Vision Thai ในเครือ Team VT จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน “Taiwan-Thailand BCG Eco-Solution & Carbon Reduction Business Opportunity Conference”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 กรมการค้าต่างประเทศ โดย เจียงเหวินรั่ว นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากไต้หวัน ภายใต้โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน “Taiwan-Thailand BCG Eco-Solution & Carbon Reduction Business Opportunity Conference” ภายในกิจกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยที่มีการขับเคลื่อนและพัฒนาตามแนวทางนโยบาย BGC นอกจากนี้ยังมี นายชูชาติ สายถิ่น รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด บรรยายถึงระบบการบำบัดน้ำเสียของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อขานรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) ของสหประชาชาติ, โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศไทย, นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 (5+2 Industrial Innovation Plan) ของไต้หวัน และความต้องการของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้กิจกรรมช่วยให้ผู้ประกอบการได้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ของการขับเคลื่อนนโยบายด้าน BCG ของทั้งไทยและไต้หวัน ทำให้เกิดการสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธรุกิจกและการทำงานร่วมกันในอนคตได้อีกด้วย

สถาบันพลาสติกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสากรรมสู่ความยั่งยืนผ่านการทำงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งบริการด้านข้อมูล การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งมอบองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ

 

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด