ก้าวสู่ปีที่ 11 ทำบุญประจำปีวันสถาปนา สถาบันพลาสติก

"ก้าวสู่ปีที่ 11 สถาบันพลาสติก "
เข้าสู่ปีที่ 11 ของการก่อตั้งสถาบันพลาสติก ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเดินหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน” โดยสถาบันพลาสติกพร้อม
- เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาให้หน่วยงานกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
- เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
- เป็นหน่วยงานปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
โดยวันนี้ 16/11/2564 นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก นำผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด