บริการเครื่องขึ้นรูปพลาสติก

ผลิตและทดสอบผ่านเครื่องขึ้นรูปพลาสติก พร้อมเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการแก่ผู้สนใจทดลองใช้ดังนี้ เครื่องฉีด คอมปาวด์ เป่าฟิล์ม และอื่นๆ

 

 

กลับหน้าหลัก Share