บรรจุภํณฑ์
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1
วันที่ : 19 January 2019 - 16 March 2019
เวลา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุทวิท 23)
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 8,500.00 บาท

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร  

 

 

ผู้เรียนการจะสามารถเลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม


 

รายละเอียดหลักสูตรแสดงตามไฟล์แนบ

ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 425
โทรสาร 0 2712 3316

 

Download
กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share