เป่าขวด ISBM
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก Injection Stretch Blow Moulding, ISBM
วันที่ : 26 June 2018 - 27 June 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 5,500.00 บาท

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกาารอบรมกรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 8 คน และจะแจ้งล่วงหน้าภายใน 1 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share